Bình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
  • Bình yên xanh bên bờ cát trắngBình yên xanh bên bờ cát trắng
Bình yên xanh bên bờ cát trắng0 Bình yên xanh bên bờ cát trắng1 Bình yên xanh bên bờ cát trắng2 Bình yên xanh bên bờ cát trắng3 Bình yên xanh bên bờ cát trắng4 Bình yên xanh bên bờ cát trắng5 Bình yên xanh bên bờ cát trắng6
GIÁ PHÒNG KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 2014

Thời gian: 14-09-2014 - 30-12-2014

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Chương trình khuyến mãi mùa thu:
* Chương trình 1:  3 đêm tính tiền 2 đêm
Điều kiện áp dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại phòng
                                 - Áp dụng cho tất cả đối tượng là khách lẻ đặt phòng tại Baoninh Beach Resort
                                 - Tối thiểu ở 3 đêm trở lên
* Chương trình 2:  2 đêm tính tiền 1,5 đêm
Điều kiện áp dụng: - Áp dụng cho tất cả các loại phòng
                                 - Áp dụng cho tất cả đối tượng là khách lẻ đặt phòng tại Baoninh Beach Resort
                                 - Tối thiểu ở 2 đêm trở lên
* Thời gian khuyến mãi: 1/11/2014 – 30/11/2014

Đặt phòng

Từ ngày
Đến ngày
Số phòng